Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Rinyan, Lightsworn Rogue
ライトロード・シーフ ライニャン
RinyanLightswornRogue.jpg
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 100/100
Mã số 38815069
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Lấy lại 1 quái "Lightsworn" từ Mộ bài của bạn về Bộ bàirút 1 lá bài.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement