Revived King Ha Des
(よみがえ)りし()(おう) ハ・デス
RevivedKingHaDes-CSOC-EN-UR-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
よみがえりし
おう ハ・デス
 Tên Nhật (Chuẩn)
よみがえ
りし魔
おう
ハ・デス
 Tên Nhật (rōmaji) Yomigaerishi Maō Ha Desu
 Tên Nhật (Dịch) Revived Demon King, Ha Death
 Tên Hàn 소생 마왕 하데스
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Zombie / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2450 / 0
 Mã số 05309481
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.