FANDOM


Reversible Beetle
リバーシブル・ビートル
ReversibleBeetle-RIRA-JP-C
 Tên Việt Giác Trùng Nghịch Chuyển
 Tên Nhật リバーシブル・ビートル
 Tên Nhật (rōmaji) Ribāshiburu Bītoru
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1500
 Mã số 45702357
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.