FANDOM


Reverse Trap
あまのじゃくの(のろ)
ReverseTrap-BP02-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) あまのじゃくの
のろい
 Tên Nhật (Chuẩn) あまのじゃくの呪
のろ
 Tên Hàn 심술꾸러기의 저주
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 77622396
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.