FANDOM


Return of the Red-Eyes
真紅眼の鎧旋(リターン・オブ・レッドアイズ)
ReturnoftheRedEyes-LDK2-EN-UR-1E
 Tên Việt Sự Trở Lại của Xích Nhãn
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼の鎧旋
リターン・オブ・レッドアイズ
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼の鎧旋
リターン・オブ・レッドアイズ
 Tên Nhật (rōmaji) Ritān Obu Reddoaizu
 Tên Hàn 붉은 눈의 개선
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 39387565
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.