FANDOM


Return of the Dragon Lords
(ふっ)(かつ)(ふく)(いん)
ReturnoftheDragonLords-LCKC-EN-ScR-1E
 Tên Việt Sự Trở Lại của Long Đế
 Tên Nhật (Kana)
ふっ
かつの
ふく
いん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふっ
かつ
の福
ふく
いん
 Tên Nhật (rōmaji) Fukkatsu no Fukuin
 Tên Nhật (Dịch) Gospel of Revival
 Tên Hàn 부활의 복음
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 06853254
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.