Return from the Different Dimension
()()(げん)からの()(かん)
ReturnfromtheDifferentDimension-DPKB-EN-SR-UE.png
 Tên Việt Sự trở lại từ không gian khác biệt
 Tên Nhật (Kana)
げんからの
かん
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
からの帰
かん
 Tên Hàn 이차원으로부터의 귀환
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 27174286
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.