FANDOM


Resonator Call
コール・リゾネーター
ResonatorCall-DPDG-EN-R-1E
 Tên Việt Hiệu Triệu Âm Vang
 Tên Nhật コール・リゾネーター
 Tên Nhật (rōmaji) Kōru Rizonētā
 Tên Nhật (Dịch) Call Resonator
 Tên Hàn 콜 레조네이터
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 23008320
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.