FANDOM


Rescue Interlacer
レスキュー・インターレーサー
RescueInterlacer-RIRA-JP-OP
 Tên Việt Kẻ Cứu Trợ Hỗn Hợp
 Tên Nhật レスキュー・インターレーサー
 Tên Nhật (rōmaji) Resukyū Intārēsā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1200
 Mã số 63009228
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.