FANDOM


Rescue Hamster
レスキューラット
RescueHamster-NECH-EN-SR-1E
 Tên Nhật レスキューラット
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 100
 Mã số 50485594
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.