FANDOM


"Rescue" (レスキュー Resukyū) là series các Quái thú THỔ Loại-Beast Cấp 4 sao có 300 ATK và 100 DEF. Hiệu ứng của chúng đều có liên quan tới việc Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú từ các Bộ bài, và hủy những quái thú đó vào Lượt Kết thúc.

Cho đến nay, nhóm này đã có 3 thành viên: 2 Quái thú Hiệu ứng và 1 Quái thú Dao động.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.