FANDOM


Relinquished
サクリファイス
Relinquished-MIL1-EN-C-1E
 Tên Việt Tà Thú
 Tên Nhật サクリファイス
 Tên Nhật (rōmaji) Sakurifaisu
 Tên Nhật (Dịch) Sacrifice
 Tên Hàn 새크리파이스
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 64631466
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.