Relay Soul
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Chỉ kích hoạt khi Điểm Gốc của bạn trở thành 0. Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay bạn. Khi nó rời sân, đối thủ thắng Trận đấu.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Relay Soul Activate only when your Life Points become 0. Special Summon 1 monster from your hand. You lose the Duel when the Special Summoned monster is destroyed.
Nhật ライフポイントが0になったときに発動。手札よりモンスターを1体特殊召喚する。デュエルの敗北条件を特殊召喚したモンスターが破壊された時とする。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.