FANDOM


Rekindling
(しん)(えん)(ばく)(はつ)
Rekindling-SDOK-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
えんの
ばく
はつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
えん
の爆
ばく
はつ
 Tên Hàn 진염의 폭발
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 74845897
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.