FANDOM


Reinforcement of the Army
(ぞう)(えん)
ReinforcementoftheArmy
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 32807846
Mô tả Hiệu ứng
Lấy 1 quái thú Loại-Warrior Cấp 4 sao trở xuống từ Bộ bài của bạn lên tay.
English Description
Add 1 Level 4 or lower Warrior-Type monster from your Deck to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.