FANDOM


Redox, Dragon Ruler of Boulders
(がん)(せい)(りゅう)-レドックス
RedoxDragonRulerofBoulders-CT10-EN-ScR-LE
 Tên Nhật (Kana)
がん
せい
りゅう-レドックス
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
せい
りゅう
-レドックス
 Tên Nhật (rōmaji) Ganseiryū - Redokkusu
 Tên Hàn 암정룡-레독스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 3000
 Mã số 90411554
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.