FANDOM


Red Wyvern
レッド・ワイバーン
RedWyvern-DPDG-EN-C-1E
 Tên Việt Xích Phi Long
 Tên Nhật レッド・ワイバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Waibān
 Tên Hàn 레드 와이반
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 76547525
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.