FANDOM


Red Warg
レッド・ウルフ
RedWarg-TDIL-EN-C-1E
 Tên Việt Xích Lang
 Tên Nhật レッド・ウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Urufu
 Tên Nhật (Dịch) Red Wolf
 Tên Hàn 레드 울프
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2200
 Mã số 45313993
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.