Red Sprinter
レッド・スプリンター
RedSprinter-DPDG-EN-C-1E.png
 Tên Việt Xích Mã
 Tên Nhật レッド・スプリンター
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Supurintā
 Tên Hàn 레드 스프린터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 14886469
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.