FANDOM


Red Resonator
レッド・リゾネーター
RedResonator-HSRD-EN-C-1E
 Tên Việt Âm Vang Rực Lửa
 Tên Nhật レッド・リゾネーター
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Rizonētā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 200
 Mã số 40975574
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.