FANDOM


Red Nova Dragon
スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン
RedNovaDragon-HSRD-EN-R-1E
 Tên Việt Tân Tinh Xích Long
 Tên Nhật スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Sukāreddo Nova Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Scar-Red Nova Dragon
 Tên Hàn 스카레드 노바 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 3000
 Mã số 97489701
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.