FANDOM


Red Nova
レッド・ノヴァ
RedNova-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Nhật レッド・ノヴァ
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Nova
 Tên Hàn 레드 노바
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fairy / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 21142671
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.