FANDOM


Red Mirror
レッド・ミラー
RedMirror-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật レッド・ミラー
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Mirā
 Tên Hàn 레드 미러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 08706701
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.