FANDOM


Red Gardna
レッド・ガードナー
RedGardna-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật レッド・ガードナー
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Gādonā
 Tên Hàn 레드 가드너
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Mã số 72318602
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.