FANDOM


Red-Eyes Zombie Dragon
真紅眼の不死竜
RedEyesZombieDragon
Nhóm liên quan Red-Eyes
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Zombie/Effect
ATK/DEF 2400/2000
Mã số 05186893
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này trong thế Tấn công ngửa-mặt bằng cách Hiến tế 1 quái thú Zombie-Type. Khi lá bài này tiêu diệt quái thú Zombie-Type thông qua chiến đấu và gửi nó vào Mộ bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó lên sân chơi của bạn.
English Description
You can Tribute Summon this card in face-up Attack Position by Tributing 1 Zombie-Type monster. When this card destroys a Zombie-Type monster by battle and sends it to the Graveyard: You can Special Summon that monster to your side of the field.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.