FANDOM


Red-Eyes Wyvern
真紅眼の飛竜(レッドアイズ・ワイバーン)
RedEyesWyvern-SR02-EN-C-1E
 Tên Việt Xích Nhãn Phi Long
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼の飛竜
レッドアイズ・ワイバーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼の飛竜
レッドアイズ・ワイバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Waibān
 Tên Hàn 붉은 눈의 비룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1600
 Mã số 67300516
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.