FANDOM


Red-Eyes Flare Metal Dragon
真紅眼の鋼炎竜(レッドアイズ・フレアメ夕ルドラゴン)
RedEyesFlareMetalDragon-LDK2-EN-UR-1E
 Tên Việt Xích Nhãn Hỏa Kim Long
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼の鋼炎竜
レッドアイズ・フレアメ夕ルドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼の鋼炎竜
レッドアイズ・フレアメ夕ルドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Furea Metaru Doragon
 Tên Hàn 붉은 눈의 강염룡
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2400
 Mã số 44405066
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.