FANDOM


Red-Eyes Darkness Metal Dragon
レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン
RedEyesDarknessMetalDragon-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Xích Nhãn Ám Kim Long
 Tên Nhật レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Dākunesu Metaru Doragon
 Tên Hàn 레드아이즈 다크니스 메탈드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2400
 Mã số 88264978
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.