FANDOM


Red-Eyes Black Flare Dragon
真紅眼の黒炎竜(レッドアイズ・ブラックフレアドラゴン)
RedEyesBlackFlareDragon-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Xích Nhãn Hắc Hỏa Long
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼の黒炎竜
レッドアイズ・ブラックフレアドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼の黒炎竜
レッドアイズ・ブラックフレアドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Burakku Furea Doragon
 Tên Hàn 붉은 눈의 흑염룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 30079770
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.