FANDOM


Red-Eyes Black Dragon Sword
真紅眼の黒竜剣(レッドアイズ・ブラックドラゴン・ソード)
RedEyesBlackDragonSword-DRL2-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼の黒竜剣
レッドアイズ・ブラックドラゴン・ソード
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼の黒竜剣
レッドアイズ・ブラックドラゴン・ソード
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Burakkudoragon Sōdo
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 19747827
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.