FANDOM


Red-Eyes Baby Dragon
真紅眼の幼竜(レッドアイズ・ベビードラゴン)
RedEyesBabyDragon-LEDU-EN-UR-1E
 Tên Việt Xích Nhãn Hài Long
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼の幼竜
レッドアイズ・ベビードラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼の幼竜
レッドアイズ・ベビードラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Bebī Doragon
 Tên Hàn 붉은 눈의 유룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 700
 Mã số 58257569
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.