FANDOM


Red-Eyes B. Dragon
真紅眼の黒竜(レッドアイズ・ブラックドラゴン)
RedEyesBDragon-MIL1-EN-C-1E
 Tên Việt Xích Nhãn Hắc Long
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼の黒竜
レッドアイズ・ブラックドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼の黒竜
レッドアイズ・ブラックドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Burakku Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Red-Eyes Black Dragon
 Tên Hàn 붉은 눈의 흑룡
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 74677422
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.