FANDOM


Red-Eyes Archfiend of Lightning
真紅眼の凶雷皇(レッドアイズ・ライトニング・ロード)-エビル・デーモン
RedEyesArchfiendofLightning-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Xích Nhãn Lôi Đế - Tà Quỷ
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼の凶雷皇
レッドアイズ・ライトニング・ロード-エビル・デーモン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼の凶雷皇
レッドアイズ・ライトニング・ロード
-エビル・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Raitoningu Rōdo Ebiru Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Red-Eyes Lightning Lord - Evil Daemon
 Tên Hàn 붉은 눈의 흥뢰황-이블 데몬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1200
 Mã số 39357122
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.