Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Red-Eyes Alternative Black Dragon
真紅眼の亜黒竜(レッドアイズ・オルタナティブ・ブラックドラゴン)
RedEyesAlternativeBlackDragon-TN19-EN-PScR-LE.png
 Tên Việt Xích Nhãn Luân Thế Hắc Long
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼の亜黒竜
レッドアイズ・オルタナティブ・ブラックドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼の亜黒竜
レッドアイズ・オルタナティブ・ブラックドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Orutanatibu Burakku Doragon
 Tên Hàn 붉은 눈의 아흑룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 18491580
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa