FANDOM


Recycle
リサイクル
Recycle-DR2-EN-C-UE
 Tên Việt Tái chế
 Tên Nhật リサイクル
 Tên Nhật (rōmaji) Risaikuru
 Tên Hàn 리사이클
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 96316857
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.