FANDOM


n (Đã hủy sửa đổi của 14.165.65.53 (Thảo luận) quay về phiên bản của Huykaiba)
(Thêm thể loại)
Dòng 8: Dòng 8:
 
|engdes = Draw 2 cards and skip your next 2 Draw Phases.
 
|engdes = Draw 2 cards and skip your next 2 Draw Phases.
 
|maker = YugiOH}}
 
|maker = YugiOH}}
  +
[[Thể_loại:Bài Quái thú]]

Phiên bản lúc 05:23, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Reckless Greed
無謀な欲張り
RecklessGreed
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 37576645
Mô tả Hiệu ứng
Rút 2 lá bài và bỏ qua 2 Lượt Rút bài kế tiếp của bạn.
English Description
Draw 2 cards and skip your next 2 Draw Phases.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.