FANDOM


Reaper of the Cards
カードを()(しに)(がみ)
ReaperoftheCards-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana) カードを
かる
しに
がみ
 Tên Nhật (Chuẩn) カードを狩
る死
しに
がみ
 Tên Hàn 카드의사신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1380 / 1930
 Mã số 33066139
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.