Reaper Scythe - Dreadscythe
(しに)(がみ)(おお)(がま)-デスサイス
ReaperScytheDreadscythe-DRL3-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Lưỡi Hái Tử Thần
 Tên Nhật (Kana)
しに
がみの
おお
がま-デスサイス
 Tên Nhật (Chuẩn)
しに
がみ
の大
おお
がま
-デスサイス
 Tên Nhật (rōmaji) Shinigami no Ōgama - Desusaisu
 Tên Nhật (Dịch) Great Scythe of the Death God - Deathscythe
 Tên Hàn 사신의 큰 낫-데스사이스
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Trang bị Equip.svg
 Mã số 81954378
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.