FANDOM


Realm of Light
ジャスティス・ワールド
RealmofLight-SDLI-EN-C-1E
 Tên Việt Vương Quốc Ánh Sáng
 Tên Nhật ジャスティス・ワールド
 Tên Nhật (rōmaji) Jasutisu Wārudo
 Tên Nhật (Dịch) Justice World
 Tên Hàn 저스티스월드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 36099620
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.