FANDOM


Raremetalfoes Bismugear
レアメタルフォーゼ・ビスマギア
RaremetalfoesBismugear-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật レアメタルフォーゼ・ビスマギア
 Tên Nhật (rōmaji) Reametarufōze Bisumagia
 Tên Nhật (Dịch) Raremetalphosis Bismagia
 Tên Hàn 레어메탈포제 비스마기아
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Psychic / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 18716735
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.