FANDOM


Rare Metal Dragon
レアメタル・ドラゴン
RareMetalDragon-GLD1-EN-C-LE
 Tên Việt Hãn Thiết Long
 Tên Nhật レアメタル・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reametaru Doragon
 Tên Hàn 레어메탈 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 25236056
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.