Rare Fish
レア・フィッシュ
RareFish-OP03-EN-SP-UE.png
 Tên Nhật レア・フィッシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Rea Fisshu
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fish / Fusion
 CÔNG / THỦ 1500 / 1200
 Mã số 80516007
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.