FANDOM


Rank-Up-Magic Raptor's Force
RUM(ランクアップマジック)-ラプターズ・フォース
RankUpMagicRaptorsForce-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RUM
ランクアップマジック-ラプターズ・フォース
 Tên Nhật (Chuẩn) RUM
ランクアップマジック
-ラプターズ・フォース
 Tên Nhật (rōmaji) Rankuappu Majikku - Raputāzu Fōsu
 Tên Hàn RUM-랩터즈포스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 43383478
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]