FANDOM


Raiza the Storm Monarch
(ふう)(てい)ライザー
RaizatheStormMonarch-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ふう
ていライザー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
てい
ライザー
 Tên Nhật (rōmaji) Fūtei Raizā
 Tên Nhật (Dịch) Raiza the Wind Monarch
 Tên Hàn 바람 제왕 라이저
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 73125233
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.