FANDOM


Raitron
ライドロン
 Tên Việt Quang Sư
 Tên Nhật ライドロン
 Tên Nhật (rōmaji) Raidoron
 Tên Nhật (Dịch) Lidron
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Normal
 CÔNG / THỦ 2000 / 0
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.