FANDOM


Rainbow Kuriboh
(にじ)クリボー
RainbowKuriboh-SR01-EN-C-1E
 Tên Việt Kuriboh Thất Sắc
 Tên Nhật (Kana)
にじクリボー
 Tên Nhật (Chuẩn)
にじ
クリボー
 Tên Nhật (rōmaji) Niji Kuribō
 Tên Hàn 무지개 크리보
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 02830693
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.