Rainbow Dragon
(きゅう)(きょく)(ほう)(ぎょく)(しん) レインボー・ドラゴン
RainbowDragon-LED2-EN-C-1E.png
 Tên Việt Bảo Thạch Cực Thần - Thất Sắc Thiên Long
 Tên Nhật (Kana)
きゅう
きょく
ほう
ぎょく
しん レインボー・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
きゅう
きょく
ほう
ぎょく
しん
レインボー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kyūkyoku Hōgyokushin Reinbō Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Ultimate Gem God - Rainbow Dragon
 Tên Hàn 궁극보옥신 레인보우 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 0
 Mã số 79856792
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.