Rainbow Dark Dragon
(きゅう)(きょく)(ほう)(ぎょく)(しん) レインボー・ダーク・ドラゴン
RainbowDarkDragon-BLRR-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Bảo Thạch Cực Thần - Thất Sắc Hắc Long
 Tên Nhật (Kana)
きゅう
きょく
ほう
ぎょく
しん レインボー・ダーク・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
きゅう
きょく
ほう
ぎょく
しん
レインボー・ダーク・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kyūkyoku Hōgyokushin Reinbō Dāku Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Ultimate Gem God - Rainbow Dark Dragon
 Tên Hàn 궁극보옥신 레인보우 다크 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 0
 Mã số 79407975
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.