FANDOM


Raidraptor - Wise Strix
RR(レイド・ラプターズ)-ワイズ・ストリクス
RaidraptorWiseStrix-LVP2-JP-OP
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Cú Xảo Quyệt
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ワイズ・ストリクス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ワイズ・ストリクス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Waizu Sutorikusu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Wise Strix
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Winged Beast / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1400 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.