FANDOM


Raidraptor - Vanishing Lanius
RR(レイド・ラプターズ)-バニシング・レイニアス
RaidraptorVanishingLanius-SP15-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-バニシング・レイニアス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-バニシング・レイニアス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Banishingu Reiniasu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Vanishing Lanius
 Tên Hàn R(레이드)R(랩터즈)-버니싱 레이니어스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1600
 Mã số 53251824
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.